Presentació

Avaluació i canvis institucionals: cap a on anem?
Simposi CIDUI
8 de maig de 2015
Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona

Qualitat en l’Educació Superior, avaluacions, acreditacions, sistemes de garantia de la qualitat,  indicadors, evidències, rànquings, són només un exemple del vocabulari que les universitats han anat incorporant en els darrers anys. L’avaluació en un sentit ampli aplicada a la docència, la recerca i la gestió és un element fonamental en l’establiment de les polítiques de les Universitats. És un tema d’escala global que afecta a tots els sistemes d’educació superior.

El Simposi CIDUI d’enguany té per objectiu abordar qüestions d’avaluació, en particular, les relatives als esforços de canvi a nivell institucional. Les aportacions inclouen temes sobre estàndards acadèmics, el desenvolupament de polítiques institucionals, sistemes d’avaluació institucionals i iniciatives encaminades a un canvi transformador.

L’avaluació està també en el cor de molts desafiaments que enfronten la millora de formació en relació amb el rendiment i l’aprenentatge. Per aquesta raó també volen discutir sobre experiències innovadores properes que busquen ajustar els models d’avaluació a les noves realitats.

Volem parlar-ne amb els equips de govern, professorat, equips d’administració, gestió i estudiants. Així doncs, proposem un simposi per l’intercanvi de coneixement i el debat.