Ponents

foto Robin MiddlehurstRobin Middlehurst
Robin és professora d’educació superior i assessora de polítiques del rectorat a la Universitat de Kingston London. També treballa com a assessora del govern a la Higher Education Academy del Regne Unit, el centre nacional responsable de garantir la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge. Les seves àrees d’investigació, docència i consultoria inclouen “borderless” i la política d’educació superior internacional; desenvolupament i millora dels sistemes de qualitat nacionals i internacionals; lideratge i desenvolupament del lideratge; governança i gestió de les universitats; proveïdors privats en l’educació superior.  Robin té títols i diplomes de les Universitats de Lancaster, Londres, Reading and Brighton. A més del seu treball acadèmic, ha treballat com a directora d’Estratègia, Recerca i Internacional de la Leadership Foundation for Higher Education, co-directora del programa Top Management Programme for Higher Education of United Kingdom (HESDA, ara LFHE) juntament amb Dr. Tom Kennie i assessora de la UNESCO, la OECD i de diferents governs a l’estranger. Actualment, és membre de la Trustee of the British Accreditation Council. Va ser elegida com a Fellow de la Society for Research on Higher Education l’any 2009.
Més informació

foto Maria MartinezMaría Martínez Martínez
Llicenciada en Química per la Universitat de Barcelona , 1984.Doctora en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona, 1991.Professora titular en el Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1998.Subdirectora de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UPC, 2007-2011.Coordinadora del grup d’interès GRAPA del projecte RIMA-UPC des de 2007.El 2010 va rebre del Govern de la Generalitat la distinció Vicens Vives a la qualitat docent universitària, premi col·lectiu pel projecte “Material docent en format digital per a assignatures d’experimentació en Química”.Responsable de la “Guia per a l’avaluació de competències en els laboratoris en l’àmbit de ciències i tecnologia“, convocatòria d’ajudes per a l’elaboració de guies d’avaluació de competències en el marc dels processos d’acreditació de titulacions universitàries oficials de Catalunya, AQU (B-27.201-2009).Col·laboradora  assídua en els programes de formació del professorat organitzats per l’ICE de la UPC des de l’any 2002.Editora en cap de la revista electrònica on-line d’accés obert: Journal of Technology and Science Education (JOTSE)En l’actualitat pertany al comitè científic del CIDUI.Autora de varies publicacions de l’àmbit de l’educació relacionades amb l’avaluació:
MARTINEZ M., N.OLMEDO, AMANTE B., FARRERONS O.; CADENATO A. (2014). Analysis of Assessment Tools on Engineering Degrees. International Journal of Engineering Education 30-6 pp 1689-1696MARTINEZ, M.; AMANTE, B.; CADENATO, A.; RODRIGUEZ, R. (2013). Una propuesta de evaluación de competencias genéricas en grados de Ingeniería. Red U: revista de docencia universitaria (online). 11 – extraordinario, pp. 111 – 139.

Ana_Maria_Delgado_GarciaAna María Delgado García
Llicenciada en Dret (Universitat de Barcelona, 1992).Doctora en Dret (Universitat de Barcelona, 1997).Catedràtica de Dret Financer  de la Universitat Oberta de Catalunya des de juny de 2011.Directora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya des de 2014.Directora del Màster Universitari de Fiscalitat de la Universitat Oberta de Catalunya des de setembre de 2011 fins l’actualitat.Directora del Programa de Dret de la Universitat Oberta de Catalunya des de setembre de 2010 fins a desembre de 2013.Autora de nombroses publicacions i ponències en l’àmbit de la fiscalitat (administració electrònica tributaria, procediments tributaris, obligacions tributaries, imposició sobre la renta…) i de la docència del Dret (avaluació, planificació, noves formes d’aprenentatge, docència i TIC).Dos dels projectes sobre innovació docent que ha coordinat:

 • Competències i disseny de l’avaluació contínua i final en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EA2005-0054). Ministerio de Educación y Ciencia. Subdirección General de Estudios, Análisis y Evaluación. 2005.
 • Activitats d’autoavaluació de fiscalitat enfocades per competències (2006MQD00131). Programa de Millora de la Qualitat Docent (MQD). Agència per la gestió d’ajuts universitaris i d’investigació. Generalitat de Catalunya. 2006-2008.

Algunes publicacions relacionades amb l’avaluació:

 • DELGADO, A.M and OLIVER, R. La evaluación continua en un nuevo escenario docente. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, nº 3, vol. 1, 2006.
 • DELGADO, A.M and OLIVER, R  Interacción entre la evaluación continua y la autoevaluación formativa: la potenciación del aprendizaje autónomo, conjuntamente con R. Oliver, Revista de Docencia Universitaria, nº 4, 2009
Elena CanoElena Cano
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació, Universitat de Barcelona,  1990.Doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació, 1996.Premi extraordinari de doctorat de la Universitat de Barcelona del curs 1995-1996.Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de Barcelona 1995.Professora Titular del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona des de 2001.Investiga principalment sobre l’àmbit de l’avaluació.Actualment coordina els projectes:

 • L’impacte de l’avaluació educativa en el desenvolupament de competències a la universitat. La perspectiva de les primeres promocions de graduats (I + D + I EDU2012-32766) (2012-2014).
 • Disseny, implementació i avaluació de propostes de feedforward sostenible (Projecte interuniversitari REDICE14-966).

Autora de nombroses publicacions i ponències en l’àmbit de l’avaluació de competències. Algunes com a exemple:

 • CANO, E.; (2014) Análisis de las investigaciones sobre feedback: aportes para su mejora en el marco del EEES. Bordón 66 (4), 9-25, ISSN: 0210-5934
 • CANO, E., ION, G. (2012), Prácticas evaluadoras en las universidades catalanas: hacia un modelo centrado en competencias. Estudios sobre Educación, 22, pp. 155-177
BeaBeatriz Amante
Maîtrise en electrònica i automàtica (Doble diploma UPV y Paris VI, 1998)DEA (Universidad Paris VI 1999).Doctora en Telecomunicacions (École Nationale de Télécommunication de Paris y Paris VI, 2002).Professora a la UEM (2003-2006) i directora del departament de telecomunicacions (2005-2006)Professora Lectora a la UPC (2006-2011)Actualment és professora agregada interina al departament de Projectes d’Enginyeria de la  Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).El 2009 va rebre del Govern de la Generalitat la distinció Vicens Vives a la qualitat docent universitària, premi col·lectiu, pel projecte “Desenvolupament del projecte vídeo streaming: integració de vídeos docents de baix cost a ATENEA com a nova eina d’d’ensenyament i aprenentatge per als estudiants”.
Autors/es: Simo, Pep; Salan, M.; Algaba, I.; Fernandez, V.; Enache, M.; García-Almiñana, Daniel; Albareda-Sambola, M.; Suñe, A.; Bravo, E.; Amante, B.; Rajadell, M.; Garriga-Garzón, F.; Serrano, P.; Marcé-Nogué, J.; Pepio, M.; Sallan, J.Ha coordinat el projecte d’investigació docent competitiu següent i ha participat en altres:

 • Utilització de personatges virtuals per a la realització de tutories. Entitat finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur). Codi de l’entidad finançadora: 2010MQD00020

Autora de diverses publicacions i ponències en l’àmbit de la innovació docent. Algunes per exemple:

 • AMANTE, B.; CANALAS, L.(2013). Evaluation of a Pilot Program that Integrated Generic and Specific Skills on Engineering Degree: A Case Study in Catalonia. International journal of engineering education, vol. 30, núm. 6, pàgs. 1680-1688.
 • AMANTE, B.; MARTINEZ, M.; CADENATO, A.; GALLEGO, M.I.; SALANA, N.. (2011) Applied scientific method in the laboratory. International journal of engineering education, vol. 27, núm. 3, pàgs. 559-570.
marti casadeusMartí Casadesús FaMartí Casadesús Fa és director de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i president de la Comissió per a l’Avaluació de la Qualitat de l’Agència. És Enginyer Industrial (UPC) i doctor Enginyer Industrial (UdG), i Catedràtic d’Universitat d’Organització d’Empreses del Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte de la Universitat de Girona. El seu Àmbit de Treball en docència i Investigació es focalitza en la “Gestió de la Producció” i en especial en la “Gestió de la Qualitat”, camp en el que ha publicat en revistes especialitzades com: Total Quality Management, International Journal of Quality & Reliability Management, The TQM Magazine, International Journal of Operations & Management, etc. També és expert internacional del Comitè Tècnic 176 de la ISO (International Organization for Standarization) per a l’elaboració d’estàndards de gestió (ISO 9001, ISO 10004, etc.). Entre altres càrrecs de gestió, ha estat sotsdirector de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, institució on també va ocupar el càrrec de vicerector de Planificació i Qualitat.